Zgłaszanie (Rzucanie) wyjątków w języku C#

Tworzenie własnych wyjątków.


Tworząc własne typy wyjątków nie należy dziedziczyć po klasie System.Exeption. Wyjątki zgłaszane przez klasy z biblioteki klas bazowych .NET pochodzą z System.SystemException, natomiast wyjątki na poziomie aplikacji powinny być dziedziczone z System.ApplicationException. Służy to oddzieleniu prywatnych wyjątków aplikacji od wyjątków systemowych.

Lista najczęściej rzucanych wyjątków:

  • ArraryTypeMismatchException - typ wartości jaki chcemy przypisać jest niezgodny z typem docelowym,
  • DivideByZeroException - dzielenie przez zero,
  • IndexOutOfRangeException - przekroczenie indeksu,
  • InvalidCastException - niepoprawne rzutowanie w czasie rzeczywistym,
  • OutOfMemoryException - brak wolnej pamięci,
  • OverflowException - przepełnienie arytmetyczne.

Więcej na temat wyjątków:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/system.exception.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):