Zewnętrzne aliasy w języku C#

Zewnetrzne aliasy - gdy chcemy użyć dwóch wersji tej samej biblioteki.


W przypadku gdy chcemy użyć dwóch wersji tej samej biblioteki wymagane jest użycie aliasu zewnętrznego. Te same biblioteki mają takie same nazwy przestrzeni nazw oraz metod, co powoduje dwuznaczność.

Przykład:

extern alias Obecna;
extern alias Stara;
 
class Test {
   Obecna::Przestrzen.MojaKlasa  a;    // Klasa MojaKlasa pochodząca z nowszej biblioteki
   Stara::Przestrzen.MojaKlasa  b;     // i klasa pochodząca ze starszej biblioteki.
}
Aby móc korzystać z zewnętrznych aliasów należy w czasie kompilacji powiązać biblioteki z ich aliasami. Pozwoli to rozróżnić biblioteki i powiązać je z konkretnymi aliasami.

Więcej informacji na temat aliasów zewnętrznych:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ms173212.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):