Wywoływanie funkcji i metod w języku C#

Wywołanie metody - podajemy nazwę i argumenty.


Aby wywołać metodę podajemy jej nazwę i przekazujemy listę argumentów. Gdy metoda zwraca wartość możemy wykonać wywołanie razem z przypisaniem.

Przykładowe wywołanie metody razem z przypisaniem wyniku działania metody do zmiennej:

int liczba = ZwrocLiczbe(int a);
W przypadku, gdy chcemy wywołać metodę na rzecz obiektu musimy użyć operatora dostępu do składowej: "."

Przykładowy kod:

class Liczba
{
    public void WypiszLiczbe()
    {
    }
}

Liczba liczba = new Liczba();
liczba.WypiszLiczbe();
Metody statyczne nie wymagają operatora dostępu, ponieważ nie należą do obiektów (instancji klasy) tylko do klasy.

Rekurencyjne wywołanie metod:

Rekurencyjne wywołanie metod polega na wywoływaniu metody z wnętrza tej samej lub innej metody. Metoda rekurencyjna wywołuje samą siebie, dlatego wymagane jest zapewnienie wyjścia z metody (instrukcja return), w przeciwnym wypadku metody będą się wywoływać do momentu przepełnienia stosu.

Przykładowa metoda rekurencyjna:

public void WypiszLiczbe()
{
    WypiszLiczbe();
}
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):