Wyjątki w języku C#

Wyjątki - obiekty informujące o nietypowych sytuacjach.


Wyjątki to obiekty informujące o wystąpieniu pewnej wyjątkowej sytuacji (np. przekroczenia indeksu tablicy). Wyjątek może oznaczać błąd lub nieoczekiwane zachowanie, występujące w trakcie wykonywania pewnej części programu. Wyjątki są obiektami, które dziedziczą z klasy wyjątku System.Exception. W .NET Framework mechanizm obsługi błędów realizowany jest za pomocą bloku try - catch. W przypadku wystąpienia wyjątku w czasie wykonywania kodu z bloku try wykonywanie funkcji z tego bloku zostaje przerwane i następuje skok do bloku catch. Jako argument w bloku catch podajemy typ przechwytywanego wyjątku. Możliwe jest umieszczenie wielu bloków catch w kolejności od najbardziej szczegółowych do tych najbardziej ogólnych. Taka kolejność pozwala na najlepsze dopasowanie typu wyjątku, ponieważ zostaje wyrzucony pierwszy najlepiej pasujący wyjątek.
Blok finally jest to blok zawierający kod wykonywane zawsze na końcu bez względu czy wyjątek zostanie wyrzucony czy nie. Należy tutaj zamieszczać instrukcje wspólne dla bloku try i catch jak np. zamknięcie połączenia z bazą danych. Ponadto blok finally jest wykonywany nawet w przypadku użycia instrukcji skoku (return, break, continue itp.). Nie można również wykonać skok na zewnątrz bloku finally - kod, który się tam znajduje musi zostać wykonany za każdym razem.

Konstrukcja obsługi wyjątków:

try
{
JakiśKod();
}
catch(Exception e)
{	
    //kod wykonywany po wystąpieniu wyjątku
}
finally
{
    //kod wykonywany na końcu
}
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):