Właściwości w programowaniu obiektowym C#

Właściwości - specjalny rodzaj pól.


Właściwości wspierają hermetyzacje danych wewnątrz klasy. Są to pola, które pozwalają określić rodzaj dostępu jako: tylko do odczytu, tylko do zapisu, lub do odczytu i zapisu. Właściwości łączą zachowanie pól i metod, wyglądają jak pola a więc możemy wyświetlić ich zawartość, zachowują się jak metody, co daje możliwość zastosowania w interfejsach.

Składnia deklaracji właściwości:

[modyfikator] typ Identyfikator
{
  deklaracje_dostępu
}
gdzie:
 • modyfikatory - dostępne są modyfikatory: new, static, virtual, abstract, override oraz wszystkie modyfikatory dostępu (opcjonalne),
 • typ - typ danych (wymagane),
 • identyfikator - nazwa właściwości,
 • deklaracje_dostępu - blok get i/lub set, wymagany jest przynajmniej jeden z bloków get lub set.

Przykładowy kod - wersja pełna:

public class Entity
  {
    public int Id
    {
      get
      {
        return Id;
      }
      set
      {
        Id = value;
      }
    }
  }

Przykładowy kod - wersja skrócona:

public class Entity
{
  public int Id { get; set; }
}
Obie wersje działają tak samo.

Właściwości:

 • nie przyjmują argumentów,
 • nie mogą być typu void - musza zwracać wartość,
 • nazwy właściwości zaczynamy duża literą, natomiast pola prywatne małą literą,
 • mogą zostać przekazane do metod tylko poprzez wartość, niedozwolone jest przekazywanie właściwości poprzez referencje (ref) oraz wyjście (out),
 • odwołanie do właściwości wygląda tak samo jak odwołanie do pól,
 • mogą być deklarowane w interfejsach,
 • od C#2.0 dostępne są prywatne settery.

Więcej na temat właściwości:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/x9fsa0sw.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):