This i Base słowa kluczowe w języku C#

This i Base - rozróżnienie składników dziedzicząych klas o takiej samej nazwie.


Słowa kluczowe base i this służą określeniu do składnika której klasy chcemy się dostać. W przypadku dwóch klas, w których jedna jest klasą bazową dla drugiej klasy dziedziczącej po klasie bazowej, mogą znajdować się metody o tej samej nazwie lub pola o tej samej nazwie. Aby rozróżnić do składnika której klasy się chcemy odnieść zostały wprowadzone słowa kluczowe base i this. Słowo kluczowe this wskazuje na aktualną klasę natomiast base na klasę bazową o ile taka klasa istnieje.

Kod prezentujący działanie słów kluczowych base i this:

public class Bazowa
{
  public string napis = "Napis z klasy bazowej";
}
public class Dziedziczaca : Bazowa
{
  public string napis = "Napis z klasy dziedziczącej";
  public void Wyswietl()
  {
    Console.WriteLine(this.napis);
    Console.WriteLine(base.napis);
  }
}
class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Dziedziczaca ob = new Dziedziczaca();
    ob.Wyswietl();
 
    // Program wyświetli:
    // Napis z klasy dziedziczącej
    // Napis z klasy bazowej
 
    Console.ReadLine();
  }
}

Pozostałe zastosowania słowa kluczowego this:

 • przy przekazywaniu parametrów w metodach,
 • przy przekazywaniu aktualnej instancji do innej klasy,
 • przy deklaracji indexerów,
 • nie stosujemy dla klas statycznych, ponieważ nie posiadają instancji, do których się można odwołać.

Pozostałe zastosowania słowa kluczowego base:

 • wywoływanie metod bazowych,
 • do wywoływania konstruktora z klasy bazowej,
 • nie stosujemy dla klas statycznych, ponieważ nie posiadają instancji, do których się można odwołać.

Więcej informacji na temat słów kluczowych base i this:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dk1507sz.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hfw7t1ce.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):