Tablice w języku C#

Tablica - zbiór elementów tego samego typu.


Tablice to zbiory wielu zmiennych tego samego typu. W tablicach oprócz typów wbudowanych możemy przechowywać również klasy i struktury. Do deklaracji tablicy służy operator [].

Tablice jednowymiarowe

Tablice jednowymiarowe jak sama nazwa wskazuje są to tablice, które mają tylko jeden wymiar.

Deklaracja tablicy jednowymiarowej:

string[] nazwa;
int[] liczba;

Inicjacja tablicy jednowymiarowej:

nazwa = new string[2] { "nazwa1", "nazwa2" };
liczba = new int[3] {1, 2, 3 };

Deklaracja z inicjalizacją tablicy jednowymiarowej:

string[] nazwa = new string[2] { "nazwa1", "nazwa2" };
int[] liczba = new int[3] {1, 2, 3 };

Tablice wielowymiarowe

Tablice wielowymiarowe jak sama nazwa wskazuje są to tablice, które mają więcej niż 1 wymiar.

Deklaracja tablicy wielowymiarowej:

string[,] nazwa;
int[,] liczba;

Inicjacja tablicy wielowymiarowej:

nazwa = new string[2,2] { { "nazwa1", "nazwa2" }, { "nazwa1", "nazwa2" } };
liczba = new int[3, 3] { { 1, 2, 3 }, { 1, 2, 3 }, { 1, 2, 3 } };

Deklaracja z inicjalizacją tablicy wielowymiarowej:

string[,] nazwa = new string[2,2] { { "nazwa1", "nazwa2" }, { "nazwa1", "nazwa2" } };
int[,] liczba = new int[3, 3] { { 1, 2, 3 }, { 1, 2, 3 }, { 1, 2, 3 } };

Właściwości dostępne w klasie System.Array:

 • IsFixedSize - wartość wskazująca czy tablica ma stały rozmiar,
 • IsReadOnly - wartość wskazująca czy tablica jest tylko do odczytu,
 • IsSynchronized - wartość wskazująca czy dostęp do tablicy jest synchronizowany (bezpieczny do korzystania w wielu wątkach),
 • Lenght - długość tablicy - 32bit wartość,
 • LongLenght - długość tablicy - 64bit wartość,
 • Rank - liczba wymiarów tablicy,
 • SyncRoot - obiekt synchronizacji dostępu.

Najważniejsze metody dostępne w klasie System.Array:

 • BinarySearch() - przeszukuje tablice,
 • Clear() - ustawia zakres elementów w Tablicy na zero, na false, lub na null, w zależności od typu,
 • Clone() - tworzy płytką kopie tablicy,
 • ConvertAll< TInput, TOutput> - konwertuje tablice jednego typu na tablice innego typu,
 • Find< T> - pobiera element odpowiadający warunkom określonym poprzez określony predykat,
 • GetLenght() - pobiera liczbę elementów w określonym wymiarze tablicy,
 • GetValue() - pobiera wartość z określonego położenia w tablicy jednowymiarowej,
 • IndexOf(Array, Object) - wyszukuje obiekt i zwraca indeks pierwszego wystąpienia w tablicy,
 • Resize< T> - zmienia ilość elementów tablicy do nowo podanego rozmiaru,
 • Reverse(Array) - odwraca kolejność elementów w tablicy jednowymiarowej,
 • Sort() - sortuje elementy w tablicy.

Więcej informacji na temat tablic:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/system.array.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):