Klasa System.Object w języku C# i .NET Framework

System.Object - bazowa klasa dla wszystkich innych klas.


Klasa System.Object jest to podstawowa klasa, która jest klasą bazową dla wszystkich innych klas. W przypadku, gdy nasza klasa nie dziedziczy po innej klasie, domyślnie zostaje przyjęte, że dziedziczy z klasy System.Object.

Klasa System.Object zawiera następujące metody:

  • Equals(Object) - określa czy obiekty są równe,
  • Finalize - pozwala obiektowi na zwolnienie zasobów,
  • GetHashCode - dostarcza mechanizm haszowania,
  • GetType - zwraca typ instancji klasy,
  • MemberwiseClone - tworzy kopie obiektu,
  • ReferenceEquals - określa czy instancje klas odnoszą sie do tego samego obiektu,
  • ToString - zwraca napis reprezentujący bieżący obiekt.

Więcej na temat klasy System.Object:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/system.object.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):