Struktury w języku C#

Struktury - deklaracja i składnia.


Struktury są bardzo podobne do klas, podobnie jak klasy mogą zawierać: stałe, pola, metody, właściwości, indeksatory, zdarzenia i konstruktory. Struktury są typem wartości (bezpośrednim) , natomiast klasy typem referencyjnym. W strukturze w przeciwieństwie do klas nie ma możliwości zdefiniowania konstruktora bezparametrowego. Konstruktor musi mieć przynajmniej jeden parametr oraz w ciele konstruktora muszą zostać zainicjowane wszystkie pola struktury. W strukturach nie można także inicjować pól w chwili ich deklaracji. Struktury nie obsługują dziedziczenia, ale mogą implementować interfejsy. Główną przewagą struktur nad klasami jest dużo większa prędkość działania.

Ogólna składnia deklaracji struktury:

[modyfikatory] struct Identyfikator  [ :lista_bazowa]
{
  składniki_struktury
}
gdzie:
 • modyfikatory - dostępne modyfikatory to: new, public, private, protected, internal (opcjonalne),
 • identyfikator - nazwa struktury (wymagane),
 • lista_bazowa - nazwy interfejsów oddzielone przecinkami (opcjonalne),
 • składniki_strktury - lista pół i metod danej struktury.

Przykładowy kod struktury:

struct Punkty {
  public Punkty(double x, double y)
  {
    X = x; Y = y;
  }
  public double X;
  public double Y;
}

Więcej na temat struktur:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/saxz13w4.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):