Przestrzenie nazw w języku C#

Przestrzenie nazw - grupy kodu


Przestrzenie nazw służą uporządkowaniu kodu i organizacji typów (klas, struktur, interfejsów itp.) w pewne grupy tworzące logiczne całości. Przestrzeń nazw deklarujemy używając słowa kluczowego namespace. Podstawową przestrzenią nazw w .NET jest System. Każdy nawet najprostszy program odwołuje się do tej przestrzeni nazw.

Składnia deklaracji przestrzeni nazw:

namespace Identyfikator1[.Identyfikator2[...]] {definicje_typów}
gdzie:
 • identyfikatory - nazwy przestrzeni nazw,
 • definicje typów - klasy, interfejs itp. należące do danej przestrzeni nazw).

Przestrzenie nazw:

 • mogą być wielokrotnie deklarowane w różnych plikach,
 • nie mogą zawierać modyfikatorów dostępu - wszystkie są publiczne,
 • pozwalają definiować zmienne o takiej samej nazwie w różnych przestrzeniach.

Kod przykładowej przestrzeni nazw:

namespace przestrzen1
{
  class klasa1
  {
    public void Metoda1
    {
    }
  }
}

Przestrzeń nazw może zawierać:

 • inne przestrzenie nazw (zagnieżdżanie),
 • klasy,
 • interfejsy,
 • struktury,
 • delegacje,
 • typy wyliczeniowe,
 • i inne.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):