Polimorfizm w programowaniu obiektowym

Polimorfizm - część wspólna dla różnorodnych danych.


Polimorfizm pozwala traktować różnorodne dane w ten sam sposób. Przykładowo mamy wiele klas (dziedziczących z jednej klasy abstrakcyjnej) dla różnych rodzajów figur geometrycznych a dla każdej z tych figur możemy policzyć jej pole. Polimorfizm pozwala nam w każdej z tych klas zaimplementować metodę wirtualną o takiej samej nazwie np. ObliczPole() i w zależności od typu obiektu w momencie wywołania metody zostanie wykonana ta prawidłowa. Z polimorfizmem wiąże się wiele innych aspektów programowania, które zostaną opisane w dalszej części pracy np. klasy, typy, funkcje i metody generyczne.

Więcej na temat polimorfizmu:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ms173152.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):