Pola w języku C#

Pola - zmienne w obrębie klasy.


Pola są to zmienne dowolnego typu dostępne w obrębie klasy lub w zależności od modyfikatora dostępu dostępne również dla innych klas. Domyślnie pola są prywatne.

Ogólna składnia deklaracji pola klasy:

[modyfikator] typ  Identyfikator [=wart_początkowa];
gdzie:
  • modyfikator - dozwolone są modyfikatory: static, readonly, new, volatile, private, public, internal, protected (opcjonalne),
  • identyfikator - nazwa pola (wymagane),
  • typ - typ danych pola (wymagane),
  • wart_początkowa - wartość początkowa pola (opcjonalne).

Przykładowy kod:

public class HomeController
{
    int Liczba = 1;
}

Więcej na temat pól:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ms173118.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):