Podstawowe informacje o języku C#

Poznaj podstawowe elementy języka zaimplementowane w C# 1.0

Podstawowe cechy języka C#:

 • programy kompilowane są do kodu pośredniego Common Intermediate Language (CIL), dopiero tak skompilowany program można uruchomić za pomocą maszyny wirtualnej,
 • środowiska uruchomieniowe:
  • .NET Framework,
  • Mono.
 • w pełni obiektowy:
  • brak dziedziczenia wielokrotnego klas, wielokrotne dziedziczenie po interfejsach,
  • klasa System.Object(object) jest klasą nadrzędna dla wszystkich klas,
  • klasy abstrakcyjne,
  • interfejsy,
  • indeksery,
  • akcesory,
  • typy generyczne,
  • delegaty,
  • zdarzenia.
 • odśmiecacz (garbage collector) - automatyczne zarządzanie pamięcią,
 • biblioteki klas - Base Class Library (BCL):
  • Windows Forms,
  • WPF,
  • ADO.NET,
  • System.Net,
  • ASP.NET,
  • Silverlight.
 • ścisłe typowanie,
 • refleksje i dynamiczne tworzenie kodu,
 • dokumentacja XML.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):