Instrukcja iteracyjna while - pętla w języku C#

Pętla while - przykład i składnia instrukcji.


Instrukcja while wykonuje kod aż do momentu spełnienia warunku zakończenia. Ważne jest, aby warunek zakończenia został osiągnięty w przeciwnym wypadku pętla będzie nieskończona, co spowoduje maksymalne obciążenie komputera i zablokuje program. Warto tutaj zwrócić uwagę na przypadek, gdy warunek zakończenia jest np. parzystą liczbą a my iterujemy tylko po nieparzystych liczbach. Aby zabezpieczyć się przed taką sytuacją należy zastosować operator <= zamiast ==.

Składnia instrukcji while:

while (wyrażenie)
    instrukcja1
gdzie:
  • wyrażenie - wyrażenie kończące działanie pętli, wartość bool - (wymagane),
  • instrukcja1 - instrukcja lub grupa instrukcji wykonywanych w pętli.

Przykładowy kod instrukcji while:

while (warunek_zakończenia)
{
    // kod do wykonania, inkrementacja
}
Pętle while możemy stworzyć przy pomocy snippetu: while. Wpisujemy słowo while a następnie klikamy dwukrotnie klawisz tab.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):