Instrukcja iteracyjna foreach - pętla w języku C#

Pętla foreach - przykład i składnia instrukcji.


Pętla foreach służy do operowania na elementach tablicy, łańcucha lub kolekcji. Najważniejszą różnicą w porównaniu do pętli for jest to że nie możemy zmieniać danych po których iterujemy, dane te są dostępne tylko do odczytu. Pętla ta ma jedną wielką zaletę, zapobiega przekroczeniu indeksu tabeli lub bufora. Pętla foreach jest bardzo przydatna w pracy z kolekcjami zwracanymi z zapytań LINQ.

Składnia instrukcji foreach:

foreach (typ identyfikator in wyrażenie)
    instrukcja1
gdzie:
  • wyrażenie - kolekcja lub tablica wartości pozwalających na konwertowanych na typ danych identyfikatora (wymagane),
  • instrukcja1 - instrukcja lub grupa instrukcji wykonywanych w pętli,
  • typ - typ danych elementu zbioru (wymagane),
  • identyfikator - nazwa zmiennej dla pojedynczego elementu zbioru (wymagane).

Przykładowy kod instrukcji foreach:

string strTekst = "Jakiś tekst";
foreach (char cZnak in strTekst)
{
    //wypisz znak
}
Pętle foreach możemy stworzyć przy pomocy snippetu: foreach. Wpisujemy słowo foreach a następnie klikamy dwukrotnie klawisz tab.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):