Instrukcja iteracyjna for - pętla w języku C#

Pętla for - przykład i składnia instrukcji.


W pętli for sami decydujemy ile iteracji chcemy wykonać. Wyrażenia sterujące nie są wymagane, pętla for bez instrukcji sterujących zachowuje się tak jak nieskończona pętla while i należy użyć instrukcji break, aby wyjść z tej pętli. W pętli for możemy zadeklarować kilka zmiennych widzianych tylko w obrębie pętli jednak należy pamiętać, że muszą to być zmienne tego samego typu. Zmienne są iterowane pierwszy raz po pierwszym wykonaniu instrukcji. Istnieje również możliwość pominięcia iteracji w nagłówku pętli i umieszczenie go razem z instrukcjami w ciele pętli, nie przeszkodzi to w poprawnym działaniu pętli.

Składnia instrukcji for:

for ([inicjatory];[wyrażenie];[iteratory])
    instrukcja1
gdzie:
  • wyrażenie - wyrażenie kończące działanie pętli, wartość bool - (opcjonalne), w przypadku braku wyrażenia kończącego domyślnie przyjmowana jest wartość true,
  • instrukcja1 - instrukcja lub grupa instrukcji wykonywanych w pętli,
  • inicjatory - lista instrukcji lub wyrażeń inicjujących oddzielonych przecinkami - (opcjonalne),
  • iteratory - lista wyrażeń operujących na licznikach (opcjonalne).

Przykładowy kod rozbudowanej instrukcji for:

for (int i = 1, j = 20; i <= 10 || j<=40 ; i++, j+=2)
{
    Console.WriteLine("Wypisz" + i + j);
}
Pętle for możemy stworzyć przy pomocy snippetu: for. Wpisujemy słowo for a następnie klikamy dwukrotnie klawisz tab.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):