Instrukcja iteracyjna do-while - pętla w języku C#

Pętla do while - przykład i składnia instrukcji.


Pętla do-while działa identycznie jak pętla while z tą różnicą, że bez względu na warunek kod instrukcji zostanie wykonany przynajmniej 1 raz. Należy tutaj zauważyć, że inkrementacja zmiennej następuje jeszcze przed pierwszym sprawdzeniem warunku.

Składnia instrukcji do-while:

do
    instrukcja1
 
while (wyrażenie)
gdzie:
  • wyrażenie - wyrażenie kończące działanie pętli, wartość bool - (wymagane),
  • instrukcja1 - instrukcja lub grupa instrukcji wykonywanych w pętli.

Przykładowy kod instrukcji do-while:

do
{
// kod do wykonania, inkrementacja
}
while (warunek zakończenia); 
Pętle do while możemy stworzyć przy pomocy snippetu: do. Wpisujemy słowo do a następnie klikamy dwukrotnie klawisz tab.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):