Przeładowane operatory dostępne dla struktury DateTime w języku C#

Lista przeładowanych operatorów:

  • "+" - dodawania,
  • "-" - odejmowania,
  • "==" - równości,
  • ">" - większy od,
  • ">=" -większy bądź równy,
  • "!=" - różny,
  • "<" - mniejszy,
  • "<=" - mniejszy bądź równy.

Więcej informacji na temat struktury DateTime:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/system.datetime.aspx
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/system.datetimeoffset.aspx
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/system.timespan.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):