? : - Operator trójargumentowy w języku C#

Operator ?: działa podobnie do konstrukcji if else.


Operator trójargumentowy ?: jest to instrukcja działająca prawie identycznie jak konstrukcja if else z tą różnicą, że jest to operator a nie instrukcja sterująca, co powoduje, że kompilator stosuje inne reguły walidacji. Operator skraca dość znacznie zapis jednak jest mniej czytelny niż konstrukcja if else.

Składnia wyrażenia:

    [wyr_logiczne] ? [wykonaj to, gdy wyrażenie jest prawdziwe] : [wykonaj to, gdy nieprawdziwe]
    

Przykład użycia operatora trójargumentowego:

int a = 1;
int b = 8;
int min = a < b ? a : b;
// wynik: min = 1;
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):