Opakowanie i rozpakowywanie typów w języku C#

Mechanizm opakowania i rozpakowania.


Mechanizm opakowania i rozpakowania polega na zamianie typu wartości na typ referencyjny (object), czyli obiekt i odwrotnie z obiektu na typ wartości.

Opakowanie:

Opakowanie polega na zamianie typu wartości na typ object. Zostaje utworzona nowa instancja obiektu a następnie zostaje skopiowana do tego obiektu wartość zmiennej.
int iLiczba = 456;
object oLiczba = iLiczba;

Rozpakowywanie

Rozpakowywanie jest operacja odwrotną do operacji opakowania. Zmienna z obiektu zostaje przypisana do nowej zmiennej. Należy pamiętać, że zmienna musi mieć właściwy typ wartości taki sam jak przed przypisaniem do obiektu. W przeciwnym wypadku zostanie zwrócony wyjątek: InvalidCastException.
int iLiczba = 456;
object oLiczba = iLiczba;
int iNowaLiczba = (int)oLiczba;

Więcej na temat pakowania i rozpakowywania typów:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/yz2be5wk.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):