Obiekty w języku C#

Obiekt czyli instancja klasy.


Obiekt jest instancją klasy, czyli tworem o określonym zachowaniu i cechach zdefiniowanych w klasie. Nie możemy działać na klasie tylko na obiekcie, czyli instancji klasy.

Tworzenie obiektu:

Pojazd samochód = new Pojazd();

Każdy obiekt charakteryzuje jego:

  • niepowtarzalność - każdy jest osobnym tworem, można jednak skopiować obiekt a dokładniej jego zawartość,
  • zachowanie - każdy obiekt może wykonywać określone operacje,
  • stan - w którym się znajduje.

Więcej na temat obiektów:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ms173110.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):