Nazwy kwalifikowane w języku C#

Nazwa kwalifikowana - nazwa z przedrostkiem przestrzeni nazw.


W przypadku używania klasy z innej przestrzeni nazw, odwołanie do zdefiniowanego w przestrzeni typu odbywa się poprzez pełną wersje zapisu a więc należy poprzedzić nazwę typu nazwą przestrzeni nazw, w której dany typ się znajduje. Takie odwołanie określamy jako nazwę kwalifikowaną.

Przykład:

namespace przestrzen1
{
  public class Klasa1 
  {
    //ciało klasy
  }
}
 
namespace program
{
  static void Main()
  {
    przestrzen1.Klasa1 NazwaObiektu = new przestrzen1.Klasa1();
  } 
}

Więcej informacji na temat przestrzeni nazw:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/0d941h9d.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):