Pozostałe modyfikatory dostępu w języku C#

Dostępne modyfikatory dostępu:

  • abstract - klasa abstrakcyjna może być tylko klasą bazową dla innych klas, nie można utworzyć instancji takiej klasy,
  • async - wskazuje, że metoda, wyrażenie lambda lub metoda anonimowa jest asynchroniczna,
  • const - oznacza, że wartość składowej lub zmiennej nie może być modyfikowana,
  • event - deklaruje zdarzenie,
  • extern - wskazuje, że metoda została zaimplementowana zewnętrznie.
  • new - ukrywa składniki klasy, które mają taką samą nazwę w klasie podstawowej, operator niweluje ostrzeżenie o ukrywaniu składnika klasy,
  • override - służy nadpisywaniu metod wirtualnych odziedziczonych z klasy bazowej,
  • partial - pozwala rozbić klasy, metody i struktury na wiele kawałków kodu przechowywanych w osobnych plikach,
  • readonly - określa, że polu możemy nadać wartość jedynie w konstruktorze lub w deklaracji pola,
  • sealed - określa ze klasa jest klasą ostateczną i nie może być klasa bazową dla innych klas,
  • static - określa ze składnik nie należy do obiektu tylko do typu,
  • unsafe - deklaruje niebezpieczny context, czyli daje dostęp do operatorów sizeof, &, -> oraz *,
  • virtual - określa metody wirtualne, które mogą być nadpisywane w klasach dziedziczących z klasy, w której się znajdują,
  • volatile - określa pole, które może być modyfikowane w programie przez system operacyjny, sprzęt lub równolegle działający wątek.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):
Ukryj menu