Pozostałe modyfikatory dostępu w języku C#

Dostępne modyfikatory dostępu:

 • abstract - klasa abstrakcyjna może być tylko klasą bazową dla innych klas, nie można utworzyć instancji takiej klasy,
 • async - wskazuje, że metoda, wyrażenie lambda lub metoda anonimowa jest asynchroniczna,
 • const - oznacza, że wartość składowej lub zmiennej nie może być modyfikowana,
 • event - deklaruje zdarzenie,
 • extern - wskazuje, że metoda została zaimplementowana zewnętrznie.
 • new - ukrywa składniki klasy, które mają taką samą nazwę w klasie podstawowej, operator niweluje ostrzeżenie o ukrywaniu składnika klasy,
 • override - służy nadpisywaniu metod wirtualnych odziedziczonych z klasy bazowej,
 • partial - pozwala rozbić klasy, metody i struktury na wiele kawałków kodu przechowywanych w osobnych plikach,
 • readonly - określa, że polu możemy nadać wartość jedynie w konstruktorze lub w deklaracji pola,
 • sealed - określa ze klasa jest klasą ostateczną i nie może być klasa bazową dla innych klas,
 • static - określa ze składnik nie należy do obiektu tylko do typu,
 • unsafe - deklaruje niebezpieczny context, czyli daje dostęp do operatorów sizeof, &, -> oraz *,
 • virtual - określa metody wirtualne, które mogą być nadpisywane w klasach dziedziczących z klasy, w której się znajdują,
 • volatile - określa pole, które może być modyfikowane w programie przez system operacyjny, sprzęt lub równolegle działający wątek.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):