Metody dostępne w strukturze DateTime w języku C#

Lista dostępnych metod w strukturze DateTime:

 • Add() - dodaje określony przedział czasu (TimeSpan) i zwraca nowy obiekt DateTime,
 • AddDays() - dodaje do daty określoną liczbę dni,
 • AddHours() - dodaje do daty określoną liczbę godzin,
 • AddMinutes() - dodaje do daty określoną liczbę minut,
 • AddMonths() - dodaje do daty określoną liczbę miesięcy,
 • Add Years() - dodaje do daty określoną liczbę lat,
 • AddSeconds() - dodaje do daty określoną liczbę sekund,
 • Compare() - porównuje 2 daty,
 • DaysInMonth() - zwraca ilość dni w bieżącym miesiącu i roku,
 • Equals() - sprawdza czy daty są takie same,
 • IsLeapYear() - sprawdza czy aktualny rok jest przestępny,
 • Parse() - konwertuje łańcuch string na typ DateTime,
 • ToString() - Konwertuje DateTime na string,
 • ToUniversalTime() - konwertuje DateTime na czas UTC.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):