Metody w języku C#

Metody czyli funkcje w obrębie klas.


Metodyto funkcje, czyli bloki kodu zawierające serie instrukcji. Metoda jest składnikiem klasy implementującym obliczenia albo działania wykonywane przez obiekt.
Metoda musi zwracać wartość zgodną z typem umieszczonym w definicji. Aby zwrócić wartość i zakończyć działanie metody używamy słowo kluczowe return. Dalsza część kodu znajdująca się za słowem return nie zostaje wykonana. W przypadku metod niezwracających żadnych wartości słowo return nie jest wymagane. Należy pamiętać, aby dla każdego dostępnego w metodzie scenariusza była umieszczona instrukcja return. W metodzie może znajdować się kilka lub nawet kilkanaście instrukcji return jednak wykonana zostanie tylko jedna.

Ogólna składnia definicji metody:

[modyfikator] typ  Identyfikator [ typ_prametru identyfikator_parametru];
gdzie:
  • modyfikator - domyślnie private (opcjonalne),
  • identyfikator - nazwa metody (wymagane),
  • typ - typ zwracanego wyniku (wymagane),
  • typ_parametru - typ przekazywanego parametru do metody,
  • identyfikator_parametru - nazwa parametru.

Przykładowy kod publicznej metody:

public int LiczbaDoKwadratu(int i)
{
     // Zwraca kwadrat liczby
     return i * i;
}

Więcej na temat metod:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ms173114.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):