Literały w języku C#

Literały czyli tekstowa reprezentacja wartości.


Literał jest to tekstowa reprezentacja wartości danego typu. Służą do przypisywania wartości dla zmiennych.

Podział literałów:

 • literały logiczne - przeznaczone dla typu bool. Zmienna bool może mieć wartość true (prawda) lub false (fałsz):
  bool zmienna = false;
 • literały dla liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych:
        var d = 1.0d; // double
        var f = 1.0f; // float
        var m = 1.0m; // decimal
        var i = 1; // int
        var ui = 1U; // uint
        var ul = 1UL; // ulong
        var l = 1L; // long
        
 • literały znakowe - są przeznaczone dla typu char, ich wartość podajemy w cudzysłowach. Wykorzystywane są dla znaków szczególnych, aby odróżnić te znaki od znaków odnoszących sie do struktury języka programowania.
  Tabelka znaków szczególnych (Rys 2.4):
  znaki szczególne w C#
 • literały łańcuchowe - podstawowym literałem jest @, pozwala wyłączyć specjalne znaczenie sekwencji znaków i traktuje napis, jako zwykły tekst. Literał przeznaczony tylko dla typu string. Przykład użycia:
      string tekst = @"\typ\";  
      // wyświetli tekst: \typ\
    
 • literał null - niedozwolony dla typów wartości, oznacza "pusty".
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):