Łańcuchy w języku C# - typ string

Łańcuchy - ciągi znaków.


Łańcuchy a więc ciągi znaków w języku C# są typu string. Ciągi znaków przechowywane są jako sekwencyjne, tylko do odczytu, kolekcje obiektów typu char w standardzie Unicode. W języku C# słowo kluczowe string jest aliasem do System.String a więc obydwa zapisy są równoważne.

Możliwe jest odwołanie się do konkretnego znaku w łańcuchu przy pomocy operatora indeksowania:
string napis = "Tekst";
 
if (napis[1] == 'k')
{
   ZrobCos();
}
Ponieważ obiekt typu string jest niezmienny, podczas operacji na łańcuchach za każdym razem tworzony jest nowy obiekt typu string.

Właściwości dostępne w klasie System.String:

 • Chars - pobiera znak z określonego miejsca w łańcuchu,
 • Lenght - zwraca liczbę znaków.

Najważniejsze metody dostępne w klasie System.String:

 • Compare() - porównuje łańcuchy znaków,
 • Concat() - łączy łańcuchy znaków,
 • Copy() - kopiuje łańcuch znaków,
 • Equals() - określa czy łańcuchy są takie same,
 • IndexOf() - zwraca pozycje w łańcuchu dla konkretnego znaku,
 • IsNullOrEmpty() - sprawdza czy podany ciąg znaków jest pusty,
 • PadLeft() - tworzy nowy ciąg, który wyrównuje znaki do prawej a po lewej stronie dopełnia łańcuch określonymi znakami,
 • PadRight() - tworzy nowy ciąg, który wyrównuje znaki do lewej a po prawej stronie dopełnia łańcuch określonymi znakami,
 • Remove() - zwraca nowy pusty ciąg,
 • Split() - dzieli łańcuch na tablice ciągów określonej długości,
 • ToLower() - konwertuje ciąg znaków na małe litery,
 • ToUpper() - konwertuje ciąg znaków na duże litery,
 • Trim() - usuwa znaki spacji z początku i końca łańcucha,
 • ToCharArray() - kopiuje znaki z łańcucha do tablicy znaków.

Więcej informacji na temat łańcuchów:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ms228362.aspx
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/system.string.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):