Konwersje typów w języku C#

Konwersje jawne i niejawne, poszerzajace i przybliżające.


Konwersja typów jest to zamiana wartości jednego typu na wartość drugiego typu.

Podział konwersji ze względu na ilość przechowywanych informacji:

  • poszerzające - występuje w przypadku, gdy zmieniamy podstawowy typ na typ, który pozwala przechować więcej informacji np.: int na double.
  • przybliżające - występuje w przypadku, gdy zmieniamy podstawowy typ na typ, który pozwala przechować mniej informacji np.: double na int.

Typy konwersji dostępne w C#:

  • konwersje jawne (implicit),
  • konwersje niejawne (explicit),
  • zdefiniowane przez użytkownika,
  • konwersje z klasy pomocy - konwersje przy pomocy metod do konwersji dostępnych w bibliotekach.

Dostępne konwersje jawne (Rys. 2.5):

konwersje jawne w C#

Dostępne konwersje niejawne (Rys. 2.6):

konwersje niejawne w C#

Więcej na temat konwersji typów:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ms173105.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):