Konwencje nazewnicze w programowaniu - duże litery.

Kiedy stosować duże litery. Styl wielbłąda i Pascala. Nazewnictwo klas, interfejsów, numeracji, parametrów, zmiennych, metod, właściwości i zdarzeń w języku C#.

Style pisania wielkimi literami:

 • styl Pascala - zaczynamy każde słowo w nazwie z dużej litery np. TestController,
 • styl Wielbłąda - zaczynamy każde słowo w nazwie z dużej litery za wyjątkiem pierwszego np. testController,
 • same duże litery - używamy tylko dużych liter dla nazw identyfikatorów składających się z maksimum 2 liter np. public const PI.

Nazewnictwo klas:

 • nazwa klasy musi być rzeczownikiem lub grupa rzeczownikowa,
 • używaj stylu Pascala,
 • nie używaj żadnego prefiksu klasy (notacja węgierska).

Nazewnictwo interfejsów:

 • nazwa interfejsu (nazywamy rzeczownikiem, grupą rzeczownikową lub przymiotnikiem) - opisuje zachowanie,
 • używaj stylu Pascala,
 • użyj prefiksu "I" dla nazw, po którym następuje duża litera (pierwszy znak nazwy interfejsu to I np. IEnumberable).

Nazewnictwo numeracji:

 • używaj stylu Pascala dla nazw wartości numeracji i nazw typów numeracji,
 • nie wstawiaj przedrostków (lub przyrostków) typom numeracyjnym lub wartościom numeracyjnym,
 • użyj liczby pojedynczej dla nazw numeracji,
 • użyj liczby mnogiej dla nazw pól bitów.

Nazwy parametrów:

 • używaj nazw opisowych, które powinny być wystarczające dla określenia znaczenia zmiennej i jej typu,
 • używaj stylu Wielbłąda.

Nazwy zmiennych:

 • zmienne zliczające najczęściej nazywane są literami: i, j, k, 1, m, n kiedy używane są w pętlach zliczających,
 • używaj stylu Wielbłąda.

Nazwy metod:

 • nazwy metod są czasownikami lub grupą czasownikową,
 • używaj stylu Pascala.

Nazwy właściwości:

 • nazwij właściwości używając rzeczowników lub grupy rzeczownikowej,
 • używaj stylu Pascala,
 • w niektórych wypadkach zasadne jest nazwanie właściwości tą samą nazwą jak jej typ.

Nazwy zdarzeń:

 • nazwij obsługę zdarzeń z przyrostkiem EventHandler,
 • użyj dwóch parametrów nazwanych sender i e,
 • używaj stylu Pascala,
 • nazwij argument zdarzenia klas z przyrostkiem EventArgs,
 • nazwij nazwę zdarzenia, które ma jest przed lub po, używając czasu teraźniejszego lub przeszłego,
 • rozważ nazywanie zdarzeń czasownikami.

Podsumowanie nazewnictwa (Rys. 2.1):

nazwy typów
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):