Konwencje w C#, .NET Framework, Visual Studio

Konwencje nazewnicze czyli styl pisania kodu.


Styl kodowania (konwencje kodowania) to podstawy niezbędne, aby móc pisać dobry kod w danym języku. Różne języki programowania a także frameworki mają różne konwencje, dlatego należy na samym początku zapoznać się z konwencjami dotyczącymi danego języka czy frameworka. Istnieją także konwencje/style pisania kodu niezwiązane z konkretnym językiem czy frameworkiem jak np. notacja węgierska. Notacja węgierska to sposób zapisu nazw zmiennych oraz obiektów, polegający na poprzedzaniu właściwej nazwy małą literą (literami) określającą rodzaj tej zmiennej (obiektu).

Przykładowe zmienne zapisane w notacji węgierskiej:
i_Liczba - liczba typu int,
by_Zmienna - zmienna typu byte, unsigned char.

Notacja ta w obecnych czasach nie odgrywa już znaczącej roli, ponieważ w nowoczesnych środowiskach programistycznych takich jak np. Visual Studio bardzo łatwo można sprawdzić jakiego typu jest dana zmienna.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):