Klasy w języku C#

Klasy - podstawowe typy referencyjne.


Klasy są podstawowymi typami referencyjnymi w C#. Klasa w programowaniu jest to rodzaj klasyfikacji, czyli próby zdefiniowana częściowej lub całkowitej definicji dla pewnych obiektów. Definicja klasy obejmuje dopuszczalny stan obiektów oraz ich zachowania.

Ogólna składnia deklaracji klasy:

[modyfikatory] class Identyfikator  [ :lista_bazowa]
{
  składniki_klasy
}
gdzie:
 • modyfikatory - dostępne modyfikatory to: new, abstract, sealed, public, private, protected, internal (opcjonalne) - domyślnie elementy danej klasy są prywatne,
 • identyfikator - nazwa klasy (wymagane),
 • lista_bazowa - lista może zawierać nazwę tylko 1 klasy po której dziedziczymy oraz nazwy interfejsów oddzielone przecinkami (opcjonalne),
 • składniki_klasy - lista pół i metod danej klasy.

Przykładowy kod klasy:

  public class HomeController
  {
    public ActionResult Index()
    {
      ViewBag.Message = "Modify this.";
 
      return View();
    }
  }
Deklaracje klasy możemy stworzyć przy pomocy snippetu: class. Wpisujemy słowo class a następnie klikamy dwukrotnie klawisz tab.

Więcej na temat klas:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/x9afc042.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):