Jawna implementacja interfejsu w języku C#

Jawne implementowanie metod o tych samych nazwach.


Jawną implementacje interfejsu stosujemy w wypadku, gdy w interfejsach bazowych znajdują się metody o takich samych nazwach. Wymagane jest wskazanie interfejsu i metody, którą implementujemy.

Przykładowy kod jawnej implementacji interfejsu:

interface IBazowy1
{
  void Metoda1();
}
 
interface IBazowy2
{
  void Metoda1();
}
 
class Wykonaj()
{
  void IBazowy1.Metoda1()
  {
    //implementacja metody
  }
}

Ograniczenia wynikające z jawnej implementacji interfejsu:

 • metody nie mogą być implementowane jako wirtualne,
 • nie można określić modyfikatora dostępu dla metody,
 • wywołanie implementacji tylko poprzez odwołanie do interfejsu,
 • aby odwołać się do metody trzeba odwoływać się poprzez wybrany interfejs.

Więcej na temat interfejsów:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ms173156.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):