Instrukcja switch w językach C#, C, C++

Składnia i zastosowania instrukcji switch.


Instrukcja switch pozwala na sprawdzenie wielu warunków w zależności od wartości zmiennej.

Składnia instrukcji switch:

switch (wyrażenie_sterujące)
{
  case wartość_sekcji_1:
    instrukcje_1;
    break;
  
  case wartość_sekcji_2:
    instrukcje_2;
    break;

  ...
 
  default:
    instrukcja_domyslna;
}
gdzie:
 • wyrażenie_sterujące - (wymagane pole),
 • wartość_sekcji_1, wartość_sekcji_2 - wartość zwracana przez wyrażenie sterujące,
 • instrukcje_1, instrukcje_2 - instrukcje przypisane do sekcji - (opcjonalne),
 • default - sekcja jest wykonywana w przypadku braku pasujących sekcji - (opcjonalne).

Kod przykładowej instrukcji switch:

int Liczba = 20;
 
switch (Liczba)
{
  case 10:
    Console.WriteLine("Liczba = 10");
    break;
 
  case 20:
    Console.WriteLine("Po wykonaniu przejdzie do case 30");
    goto case 30;
 
  case 30:
    Console.WriteLine("Było 20 jest 30");
    break;
 
  default:
    Console.WriteLine("Wartość domyślna");
    break;
}
Słowo kluczowe break informuje o zakończeniu instrukcji. W przypadku, gdy po danej instrukcji chcemy wykonać jeszcze jedną instrukcje stosujemy instrukcje goto case (case 20 w powyższym kodzie). W przypadku, gdy żaden z bloków case nie pasuje możemy użyć bloku default, jest to opcjonalny blok. W przypadku braku bloku default i nie znalezieniu pasującego bloku case instrukcja switch zakończy się bez wykonywania instrukcji.

Zasady stosowania instrukcji switch:

 • działa na typach: int, uint, sbyte, byte, short, ushort, long, ulong, char, string i enum. Typy takie jak double i float nie są obsługiwane,
 • nie mogą występować dwa takie same przypadki case,
 • wartość zadeklarowana w case musi być stała,
 • nie można określić tego samego bloku kodu dla różnych wartości jak w przypadku instrukcji if (przykład: case "jeden", "cztery":).
Konstrukcje switch możemy stworzyć przy pomocy snippetu: switch. Wpisujemy słowo switch a następnie klikamy dwukrotnie klawisz tab.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):