Instrukcja if w językach C#, C, C++

if - podstawowa instrukcja w programowaniu.


Budowa instrukcji if jest bardzo prosta i wszystkim znana, dlatego nie będzie szczegółowo opisywana.

Składnia instrukcji if:

if (wyrażenie)
  instrukcja1
[else
  instruckja2]
gdzie:
 • wyrażenie - wyrażenie sprawdzające, zwraca wartość bool,
 • instrukcja1 - pojedyncza instrukcja lub grupa instrukcji umieszczona w nawiasach klamrowych wykonywanych, gdy wartość wyrażenia jest prawdziwa (true),
 • instrukcja2 - pojedyncza instrukcja lub grupa instrukcji umieszczona w nawiasach klamrowych wykonywanych, gdy wartość wyrażenia jest nieprawdziwa (false),
 • klamry [] - oznaczają opcjonalną część instrukcji (nie musimy dodawać instrukcji else).

Kod przykładowej instrukcji if:

int a = 0;
if (a == 0)
{
  //kod który się wykona w tym przykładzie
}
else
{
  //kod który sie nie wykona
}

Kaskadowe wyrażenie if:

int a = 2;
if (a == 0)
{
  //kod wykonywany gdy a = 0
}
else if (a == 1)
{
  //kod wykonywany gdy a = 1
}
else if (a == 2)
{
  //kod, który się wykona w tym przykładzie
}
else
{
  //kod wykonywany, gdy żaden warunek nie jest spełniony
}
W wyrażeniu kaskadowym najpierw sprawdzana jest pierwsza instrukcja if. Gdy jest fałszywa wykonują się kolejne wyrażenia else if w kolejności, w jakiej zostały podane. Gdy żaden else if nie będzie prawdziwy wykona się ostatni zapis else (jeśli jest takowy). Bardzo ważne aby instrukcje były podane w kolejności od najbardziej prawdopodobnych do najmniej prawdopodobnych. Taka kolejność pozwala na zaoszczędzenie mocy obliczeniowej procesora.

Konstrukcje if możemy stworzyć przy pomocy snippetu: if. Wpisujemy słowo if a następnie klikamy dwukrotnie klawisz tab, natomiast konstrukcje else możemy stworzyć przy pomocy snippetu: else. Wpisujemy słowo else a następnie klikamy dwukrotnie klawisz tab.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):