Garbage Collector w języku C#

Garbage Collector - odśmiecacz


Garbage Collector (GC) jest to mechanizm, którego zadaniem jest szukanie oraz usuwanie martwych obiektów. Pozwala utrzymać porządek w pamięci oraz zabezpiecza aplikacje przed przepełnieniem lub wyciekiem pamięci. GC działa automatycznie, oznacza to, że nie mamy wpływu na to kiedy zostaną usunięte konkretne obiekty. Aby rozpoznać obiekty, które nie są już używane sprawdzane są referencje do obiektów. Przykładowym momentem działania GC jest wyjście z metody, zostają wtedy skasowane zmienne stworzone wewnątrz metody które są niepotrzebne w dalszym działaniu programu.

Więcej na temat Garbage Collectora:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/0xy59wtx.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):