Operacje wejścia i wyjścia - foldery i pliki w języku C#

Foldery i pliki - przestrzeń nazw System.IO.


W przestrzeni nazw System.IO znajdują sie klasy pozwalające na odczyt i zapis do plików, strumienie danych, oraz operacje na plikach i folderach. Ponieważ biblioteka ta jest bardzo rozbudowana, przeanalizujemy tylko najważniejsze klasy i ich funkcjonalność.

Najpopularniejsze klasy z przestrzeni System.IO to:

 • Directory - zawiera metody statyczne pozwalające na operacje na folderach takie jak:
  • tworzenie folderów,
  • przenoszenie folderów,
  • listowanie folderów,
  • usuwanie folderów.
 • DirectoryInfo - zawiera metody instancyjne (metody które wymagają aby były wywoływane na obiekcie czyli instancji klasy) pozwalające na operacje na folderach takie jak:
  • tworzenie folderów,
  • przenoszenie folderów,
  • listowanie folderów,
  • usuwanie folderów.
 • DriveInfo - zapewnia dostęp do informacji o dysku,
 • File - zawiera metody statyczne pozwalające na operacje na plikach takie jak:
  • tworzenie plików,
  • przenoszenie plików,
  • otwieranie plików,
  • usuwanie plików,
  • kopiowanie plików.
 • FileInfo - zawiera metody instancyjne pozwalające na operacje na plikach takie jak:
  • tworzenie plików,
  • przenoszenie plików,
  • otwieranie plików,
  • usuwanie plików,
  • kopiowanie plików.
 • FileStream - udostępnia obsługę strumieni dla plików, wspiera synchroniczne i asynchroniczne operacje odczytu i zapisu,
 • StreamReader - wczytuje dane ze strumienia,
 • StreamWriter - zapisuje dane do strumienia,
 • Path - udostępnia informacje o ścieżkach do plików lub katalogów.

Więcej informacji na temat operacji wejścia/wyjścia:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/system.io.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):