Dobre praktyki w programowaniu C#

Stosuj się do następujących zaleceń:

  • nazwy metod opisujące akcję,
  • pola prywatne klas - nazwa zaczyna się od znaku _ np. _polePrywatne,
  • klasy zgodnie z regułą pojedynczej odpowiedzialności robią tylko jedną rzecz,
  • staraj się łączyć deklarację zmiennej z jej inicjalizacją,
  • szczegółowo komentuj publiczne interfejsy, w przypadku prywatnych - ogranicz się do kilku słów wyjaśnienia, jeżeli nie wynika ono wprost z nazwy klasy lub metody,
  • staraj się zmniejszać ilość poziomów zagnieżdżeń instrukcji sterujących w metodach,
  • unikaj zmiennych globalnych i staraj się unikać obiektów typu singleton, które utrudniają testowalność, sprawiają problemy synchronizacyjne przy kilku wątkach, wprowadzają zbędne zależności wewnątrz kodu.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):