Destruktory w języku C#

Destruktor - metoda niszcząca obiekty.


Destruktor jest specjalną metodą, wywoływaną podczas niszczenia obiektu. Posiada taką samą nazwę jak nazwa klasy jednak poprzedzoną znakiem ~. Destruktor nie posiada modyfikatora dostępu, nie przyjmuje argumentów i nie zwraca wartości. W języku C# w 99,9% przypadków nie ma potrzeby używania destruktora ponieważ zwalnianiem zasobów zajmuje się Garbage Collector - "kolekcjoner nieużytków".

Przykładowy destruktor:

public class Pojazd
{
    public ~Pojazd()
    {
    //ciało destruktora
    }
}

Więcej na temat destruktorów:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/66x5fx1b.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):