Deklaracje klas, interfejsów i metod w języku C#

Zasady deklaracji klas i interfejsów wraz z przykładowym kodem.


Przy pisaniu klas, interfejsów, czy metod w języku C#, powinniśmy zastosować się do poniższych zasad:
 • brak spacji między nazwą metody a nawiasami " (" zaczynającymi listę parametrów,
 • nawiasy otwierające "{" pojawiają się w kolejnej linii po instrukcji deklaracji,
 • nawias zamykający "}" zaczyna się w linii wcięcia pasującej do odpowiedniego nawiasu otwierającego.

Przykład prawidłowo sformatowanego kodu:
namespace DataRepo
{
  public class DbContextFactory : IDbContextFactory
  {
    private readonly DbContext c;
    public DbContextFactory()
    {
      c = new RepoContext();
    }
 
    public DbContext GetContext()
    {
      return c;
    }
  }
 
  public interface IDbContextFactory
  {
    DbContext GetContext();
  }
}
  
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):