Deklaracja zmiennych w języku C#

Deklaracja zmiennej czyli przygotowanie zmiennej do użycia.

Każda zmienna używana w programie ma swój typ danych, który określa, jakie wartości mogą być w niej przechowywane.
Aby móc skorzystać ze zmiennej danego typu, należy ją zadeklarować.

Składnia deklaracji wygląda następująco:

typ identyfikator [=wartosc];    

gdzie:
  • typ - określa typ zmiennej (wymagane),
  • identyfikator - nazwa zmiennej (wymagane),
  • wartość - wartość początkowa zmiennej (opcjonalne).
Kiedy deklarujemy zmienną musimy przede wszystkim pamiętać, że identyfikator (nazwa zmiennej) nie może być identyczna jak słowa kluczowe języka.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):