Data i Czas w języku C#

Data i Czas - 2 rozbudowane struktury.


W C# mamy do dyspozycji 2 struktury i jedną klasę pozwalające na operacje na dacie i czasie:

  • DateTime - struktura służąca do przechowywania informacji o konkretnym punkcie w czasie,
  • DateTimeOffset - struktura która reprezentuje punkt w czasie, wyrażony jako data i godzina, zawiera właściwość która określa różnicę w stosunku do skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC),
  • TimeSpan - klasa która reprezentuje przedział czasu - czas trwania lub upłynięty czas mierzony jako dodatnia lub ujemna liczba dni, godzin, minut, sekund i ułamków sekundy.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):