Nowości w C# 3.0 - (.NET Framework 3.5, Visual Studio 2008)

Poznaj nowe elementy języka wprowadzone w C# 3.0.

Rozszerzenia zaimplementowane w C# 3.0:

  • słowo kluczowe var, zmienne domniemane - niejawna deklaracja typów (Implicitly typed local variables),
  • inicjalizatory kolekcji i obiektów (Object and collection initializers),
  • inicjalizatory tablic (Implicitly Typed Arrays),
  • automatycznie implementowane pola get i set (Auto-Implemented properties),
  • typy anonimowe - pozwalają tworzyć obiekty klas, których deklaracja nie istnieje (Anonymous types),
  • metody rozszerzające - pozwalają rozszerzyć funkcjonalność typów już istniejących. Mogą być zadeklarowane tylko w klasach statycznych (Extension methods),
  • wyrażenia lambda (Lambda expressions),
  • drzewa wyrażeń (Expression trees),
  • metody częściowe - możliwość rozbicia metody do kilku plików (Partial Methods),
  • LINQ i nowe słowa kluczowe "select, from, where".
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):