Nowości w C# 2.0 - (.NET Framework 2.0, Visual Studio 2005)

Poznaj nowe elementy języka wprowadzone w C# 2.0.

Rozszerzenia zaimplementowane w C# 2.0:

  • typy generyczne (Generics) - polimorfizm parametryczny (nie precyzujemy typów na jakich operujemy),
  • typy częściowe (Partial types) - rozbicie klasy, interfejsu lub struktury do wielu plików,
  • metody anonimowe (Anonymous methods),
  • delegaty (delegates),
  • iteratory i yield return,
  • typ Nullable,
  • Prywatne settery (np. public int Id { get; private set; }).
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):