Caller info w języku C#

Caller info - informacje o wywołaniu metody.


Atrybuty Caller Info to nowość wprowadzona w C# 5.0. Za pomocą tych atrybutów możemy uzyskać informacje o wywołującym metodę, ścieżkę do pliku kodu źródłowego oraz numer wiersza. Atrybuty te przydają się do śledzenia, debugowania i diagnozy poprawności kodu.

Atrybuty zdefiniowane w System.Runtime.CompilerServices (Rys. 2.17):

atrybut caller info

Kod przykładowego programu:

class Program{
 
  static void Main(string[] args)
  {
    Program p1 = new Program();
    p1.Wykonaj();
  }
 
  public void Wykonaj()
  {
    WyswietlDane("Treść Wiadomości");
    Console.ReadLine();
  }
 
  public void WyswietlDane(string message,
    [CallerMemberName] string memberName = "",
    [CallerFilePath] string sourceFilePath = "",
    [CallerLineNumber] int sourceLineNumber = 0)
  {
    Console.WriteLine("message: " + message);
    Console.WriteLine("member name: " + memberName);
    Console.WriteLine("source file path: " + sourceFilePath);
    Console.WriteLine("source line number: " + sourceLineNumber);
  }
}
Wynik działania programu:
message: Treść Wiadomości
member name: Wykonaj
source file path: c:\Users\kris\Documents\Visual Studio 2012\Projects\ConsoleApp
lication1\ConsoleApplication1\Program.cs
source line number: 22

Więcej informacji na temat CallerInfo:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/hh534540.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):