Argumenty nazwane w języku C#

Argumenty nazwane - rozróżnienie przekazywanych argumentów po nazwie, a nie kolejności.


Argumenty nazwane to nowości w C#4.0. Wykorzystując argumenty nazwane, nie musimy zachowywać kolejności parametrów przekazywanych do funkcji. Parametry są kojarzone po nazwie parametru a nie jak to jest w przypadku zwykłych parametrów po kolejności.

Przykładowy kod wykorzystujący parametry nazwane:

class Program
{
 
  static void Main(string[] args)
  {
    //przekazanie parametru przez argumenty nazwane
    Console.WriteLine(Odejmij(arg1: 3, arg2: 2));  //zwraca +1
    Console.WriteLine(Odejmij(arg2: 2, arg1: 3));  //zwraca +1
 
    //zwykłe przekazanie parametru 
    Console.WriteLine(Odejmij(3, 2));  //zwraca +1
    Console.WriteLine(Odejmij(2, 3));  //zwraca -1
 
    Console.ReadLine();
  }
 
  static int Odejmij(int arg1, int arg2)
  {
    return arg1 - arg2;
  }
}
Metody z argumentami nazwanymi zadziałały prawidłowo pomimo różnej kolejności argumentów. Ostatnia metoda ze zwykłym przekazaniem parametrów, zmieniła kolejność liczb i zamiast wyniku +1 otrzymaliśmy wynik -1;
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):