Aliasy w języku C#

Alias - skrót do przestrzeni nazw.


Za pomocą dyrektywy using możemy stworzyć również alias, czyli skrót do wybranej przestrzeni nazw.

Alias może się odnosić do typu czyli np.:

namespace przestrzen1.pzestrzen2.przestrzen3
{
  public class Klasa1 
  {
    //ciało klasy
  }
}
 
namespace program
{
  using Alias1 = przestrzen1.pzestrzen2.przestrzen3.Klasa1;
  static void Main()
  {
    Alias1 NazwaObiektu = new Alias1();
  } 
}

lub do zagnieżdżonej przestrzeni nazw np.:

namespace przestrzen1.pzestrzen2.przestrzen3
{
  public class Klasa1 
  {
    //ciało klasy
  }
}
 
namespace program
{
  using Alias1 = przestrzen1.pzestrzen2.przestrzen3;
  static void Main()
  {
    Alias1.Klasa1 NazwaObiektu = new Alias1.Klasa1();
  } 
}

Więcej informacji na temat aliasów:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/sf0df423.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):